Türkiye Diyanet Vakfı UİHL ve UİLP Burs Başvuruları 1 Şubatta Başlıyor

Kur’an kurslarından, hafızlık eğitimine, İmam Hatip lisesinden üniversiteye, yüksek lisanstan doktoraya kadar eğitimin her kademesinde desteklerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere farklı bölümlerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenciler ile dünyanın 111 ülkesinden farklı burs programlarında uluslararası öğrenciye eğitim desteği veriyor.

Bu kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İmam Hatip Lisesi (UİHL) ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programlarında (UİLP)

Türkiye’de eğitim görmek isteyen öğrenciler için başvurular, 1 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

Başvurular, https://diyanetburslari.tdv.org adresinden yapılabilecek ve başvurularla ilgili detaylı bilgi de bu adresten alınabilecek. Burs başvuruları 15 Mart 2020’de sona erecek.

BAŞVURU VE BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İmam Hatip Lisesi Burs Programına başvuracak
adaylar için aşağıdaki şartlar belirlenmiştir. Bu şartları taşımayanların
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya vatandaşlık hakkına sahip olmamak,
2. 01.01.2004’den sonra doğmuş olmak.
3. Bekâr olmak (evli olmamak),
4. Türkiye’de 8. Sınıf düzeyine denk bir eğitim öğretim kurumundan 100
tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri bir puanla mezun olmak veya
ilgili yılın Temmuz ayında mezun olabilecek durumda olmak.
5. Ülkelerindeki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm
giymemiş olmak,
6. İlköğretimden sonra öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olmak.
7. Temel Eğitimi (lise öncesi) Türkiye’de bitirmemiş olmak,
8. Sağlık yönünden Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir sağlık sorunu
olmamak.
9. Ailesi Türkiye’de ikamet etmiyor olmak.
10. Sığınmacı veya mülteci olmamak veya ailesi ile birlikte Türkiye’de ikamet
etmemek,
11. Vatandaşı olduğu ülkede ikamet etmek.
12. KKTC’den getirilecek öğrencilerde KKTC vatandaşı olmak, (KKTC’den
getirilecek öğrenciler UİHL Programına kayıt olmaları durumunda bir
üst öğrenime geçişte, ortaöğretimi KKTC’de bitirenlere tanınan kontenjan
hakkından yararlanamayacaklardır.)