Genel Başkan

ZİYATDİN KASSANOV

23 Kasım 1958 Yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde doğan Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov, 1981 yılında Almatı Üniversitesi Ulusal Ekonomi Bölümünden mezun olmuş ve Ekonomi alanında Yüksek Lisans yapmıştır.

Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov 1995 yılından itibaren özel girişimci olarak iş hayatına başladı. ‘’Kassanov Investment Group’’ çatısı altında 70 farklı alanda faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanıdır.

Sivil Toplum Kuruluşuna 1991 Yılında Almatı'da kurulan Ahıska Türk Kültür Merkezine maddi ve manevi yardımları ile başlayan Kassanov, 1999 Yılından itibaren Almatı'da Ahıska derneğine Başkan seçilmesi ile aktif bir şekilde dernek çalışmalarına başlamış olup, halen Kazakistan'da bu görevini sürdürmektedir.

2013 yılında Kazakistan Halklar Meclisinin 19. Dönem Toplantısında, başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yaptığı Meclise Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin kurucusu ve Genel Başkanı'dır. Kazakistan'da yaşamaktadır.

Yönetim Kurulu

Image

Marat Rasulov

16 Kasım 1974 Yılında Novıy Put köyü, Ortaçirçik ilçesi, Taşkent şehrinde doğan Marat Rasulov. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakultesi Gazetecilik Bölümünden 2002 yılında mezun olmuş. 25 Ocak 2006 yılında Ukrayna Ahıska Türkleri ‘VATAN’ Cemiyeti’nin IV Kurultayında başkan olarak seçildi, şimdiye kadar bu göreve devam ediyor. DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi, Göç Komisyon Başkanı ve Dünya Ahıska Türkleri birliği Ukrayna Temsilcisidir. Ukrayna'da yaşamaktadır.

Image

Sadyr Eibov

13 Mart 1960 Yılında Kazakistan’ın Almatı bölgesi Kaskelen ilçesinde doğan Sadyr Eibov, 1977 senesinde Almatı Ziraat Üniversitesi Tarım Bölümünden mezun olmuştur. DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan yardımcısı,Temsilciliklerden sorumlu,,Basın Yayın Komisyonu Başkanı ve Kazakistan Temsilcisidir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kurucu Üyesİ olup Kazakistan’da yaşamaktadır.

Image

İsmail Akhmedov

07 Eylül 1971 Yılında Özbekistan’ın Taşkent şehrinde doğan İsmail Akhmedov, 1993-1998 yıllarında Gürcistan'ın Tiflis şehrinde Legia L&G Companiya Üniversitesinde Dışişleri Hukuk Bölümü ve 1996-2001 yıllar arası Gürcistan, Tiflis Devlet Üniversitesinde, Hukuk Bölümünden mezun olmuştur. 2005-2016 yıllarında Gürcistan Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanlığını yapmaktadır. DATÜB Kurucu üyesidir. Başkan yardımcısı, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gürcistan Temsilcisi Komisyonlardan sorumlu ve Seçim Komisyon Başkanıdır. Gürcistan'da yaşamaktadır.

Image

Atamsha Dursunov

19 Eylül 1961 yılında Kırgızistan’da doğmuştur. 1988-1991 yılları arasında ziraat fakültesini bitirmiştir. Halen ziraat fakültesinde yüksek lisans eğitimi almaktadır. Şu an da Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanlığını yapmaktadır. Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Kırgızistan temsilcisidir. Aynı zamanda ‘’Avtologistik’’ firmasının başkanıdır. Halen Kırgızistan’da yaşamaktadır.

Image

Mammad Shamılov

Dünya Ahıska Türkleri birliği Azerbaycan Temsilcisidir. Azerbaycan’da yaşamaktadır.

Image

Umar Salmanov

17 Haziran 1962 Yılında Özbekistan, Sırdaliye Vilayetinde doğan Umar Salmanov, 1981-1988 yılında Taşkent Tıp Üniversitesinin Sanitasyon ve Hijyen Bölümünden mezun olmuş. Çaliştığı yer Öztürk Milli Medeni Merkezi başkanı, DATÜB Yönetim Kurulu Üyesidir ve aynı zamanda Dünya Ahıska Türkleri birliği Özbekistan Temsilcisidir. Özbekistan'da yaşamaktadır.

Image

İsmikhan Kassanov

18 Ağustos 1993 yılında Kazakistan’ın Almaty şehrinde dünyaya gelen İsmikhan Kassanov, 2009-2013 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Üniversite eğitiminden sonra iş hayatına atılan Kassanov aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi Yüksek Lisans’ı yapmaktadır. Almaty Investment Corporation Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan İsmikhan Kassanov, DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi ve DATÜB Gençlik Kolları Başkanıdır.

Image

Abbas Hamza

30 Kasım,1971 kazakistan'ın Almatı şehrinde doğan Abbas Hamza,1989-1994 yılında Rusya Kirov Devlet Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Turizm, finans sektöründe çalışmaktadır. 20 yıldır STK çalışmaları yapmaktadır. DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi, Bütçe ve Ekonomi Komisyon Başkanı ve Dünya Ahıska Türkleri birliği Türkiye Temsilcisidir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kurucu Üyesi olup Türkiye’de yaşamaktadır.

DATÜB'ün Tarihi ve Statüsü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Merkezi İstanbul'da olmak ve Uluslararası faaliyette bulunmak üzere, Dışişleri Bakanlığının görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığının 12.05.2010 Tarihli ve 1474 Sayılı yazısı üzerine, 3335 Sayılı Uluslararası nitelikteki teşekküllerin kurulması hakkında kanunun 1 inci Maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24.05.2010 Tarihinde Kurulmasına karar verilmiştir. Kuruluş gayemiz, Dünyanın neresinde olursa olsun Ahıska Türklerini ve Ahıskalı Türklerin kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek ve birlikte hareket etmelerini sağlamak.

Sürgün edilen Ahıska Türklerinin Vatanlarına Gürcistan'a geri dönmesi için gerekli projeler oluşturmak üzere yurt içinde ve yurt dışındaki dernek, cemiyet, vakıf, federasyon ve konfederasyonlarla teknik iş birliği, bilgi alışverişi ve geri dönüşü engelleyen faktörleri gidermek için bir sivil toplum kuruluşu olarak dostane girişimlerde bulunmak.

Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde ekonomi, sanat, edebiyat, kültür ve insan hakları alanlarında daha etkin olmalarını sağlamaya dönük bilgi alışverişi ve işbirliğine imkan hazırlamak, teşvik etmek, çıkarlarını belirlemek ve korumak. Ahıska Türklerinin, 1944’te maruz kaldıkları haksız sürgünü dünyaya duyurmak için gerekli tanıtım ve faaliyetlerde bulunmak.

Ahıska Türkleri arasında dünya çapında kimlik, birlik ve dayanışma duygularını sürdürülmesi için geleceğe dönük her türlü yasal faaliyetlerde bulunmak. Ahıska Türklerinin dil, gelenek, eğitim ve kültürel gelişimi ile anavatana geri dönüş sorununa çözüm bulmaya dönük uluslararası girişimlerde bulunmak. Anavatanları Gürcistan’dan 1944 yılında sürülen ve hala dağınık olarak çeşitli ülkelerde sürgünde yaşayan Ahıska Türklerinin yaşam şeklinin rehabilitasyonu, iade-i itibarı, hak ve hukuku ile vatana dönüş için faaliyet gösterir.

Ahıska Türklerinin Sürgünü, Ahıska'da ki tarihi ve kültürel varlığını ortaya koyan arşivler kurar. Ahıska Türklerinin bulundukları ülkedeki kültürel, ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek için konferanslar düzenler, eğitici faaliyetlerde bulunur, iş adamları arasında teknik ve ekonomik iş birliğini teşvik eder.

Ahıska Türklerinin sorunlarını dünyaya duyurmak için yaşadıkları ülkelerin dilinde İnternet sayfasından duyurular yapar, kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınların yanı sıra belgeseller ve diğer görsel programlar hazırlar. Ahıska Türklerinin çocuklarının eğitim, sağlık gibi sorunlarına kaynak oluşturmak amacıyla yardımlaşma sağlanması, burs verilmesi, yurt temini gibi amaçlarla gereken girişimlerde bulunur. Bu kapsamda gerek okul öncesi, gerekse ilk ve orta öğretim kurumları açabilir, resmi ve özel kurumlarla anlaşmalar yaparak bu imkanların oluşturulmasına yönelik şartlar hazırlar.

Ahıskalı Türk Gençlerin yaşadıkları ülkelerde Türk dilini ve kültürünü muhafaza etmeleri için bulundukları ülkelerde veya Türkiye’de dil kursları ve benzeri sosyal aktiviteler düzenler. Vatana dönüş ile ilgili konularda Gürcistan makamları ile gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi ulusal – uluslararası örgütler ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren İnsan Hakları Kuruluşları ile iş birliği yapar, rapor ve benzeri çalışmalar gerçekleştirir. Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki Ahıska Türklerinin birbirleriyle olan iletişimini canlı tutmak için gerekli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Bu bağlamda tiyatro, kültür merkezi, kütüphane, kulüp stüdyo, arşiv ve diğer eğitim kurumları dahil milli kültürü koruma ve geliştirmeye yönelik yapılanmalar kurar, bu yönde faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar, milli ve kültürel nitelikte festival, yarışma, gösteri, sergi, anma geceleri ve benzeri toplumsal faaliyetler düzenler. Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, ekonomik ve teknik işbirliği de dahil olmak üzere her türlü ekonomik faaliyette bulunur, gerek görürse vakıf kurar. Bulundukları ülkelerdeki kanunların aykırı olmamak şartı ile Ahıska Türklerinin dernek, cemiyet ve vakıflarını Birlik çatısı altında örgütlemek için çaba harcar.

Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde vatandaşlık, ikamet, eğitim ve çalışma gibi sorunlarına çözüm bulmasına dönük faaliyet ve girişimlerde bulunur. İkamet ettikleri ülkelerin yasalarına uymak kaydıyla yabancı ülke vatandaşları, sivil toplum örgütleri ve kamu yararına çalışan kuruluşlarla bağlantı kurar ve destekler, bu nitelikteki uluslararası kuruluşların faaliyetlerine, yetkili temsilcileri aracılığı ile iştirak eder. Türkiye’de ve diğer ülkelerde milli ve kültürel gelişime yönelik somut programların gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili devlet idareleri ve yerel idareler ile sürekli irtibat halinde bulunur. Birlik, tüzel kişilik olarak sahip olduğu mal varlıklarıyla sadece kendi yükümlülüklerinden sorumlu olup, üye gerçek ve tüzel kişilerin yükümlükleri konusunda sorumluluk üstlenmez. Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerde hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına hem de Ahıska Türklerinin yaşadığı diğer ülkelerin anayasal düzenine uygun hareket eder.