​Giresun Üniversitesi Ahıskalılar Topluluğu ve Garip Türklerin Huzuru: Erzincan

Nisan 2015 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatı ile Ukrayna’nın doğusunda hükümet karşıtları arasında yaşanan çatışmalardan etkilenen Ahıska Türklerinden 677 ailenin Erzincan’a iskânlı göçü kararlaştırıldı. Ve akabinde 25 Aralık 2015 tarihinde Ahıska Türklerinden 150 aile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın da ”asıl memleketinize hoş geldiniz” şeklinde onurlu davranışı ve “Mehter Marşı” eşliğinde karşılamasıyla, aileler, Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yapılan TOKİ konutlarına yerleştirildi. Devam eden süreçte 14-15 Nisan 2016 tarihinde ikinci kafile 150 aile Üzümlü ilçesi ve Geyikli Mahallesi konutlarına yerleştirildi. Toplamda 301’e ulaşmış olan ailelerin sayısı ilerleyen tarihlerde (Haziran ve Ağustos) 677’ye ulaşacaktır.

An itibariyle büyük çoğunluğunun yerleştirildiği ailelerin barınma ve konut ihtiyacının karşılanması başta göç eden aileler olmak üzere tüm Ahıskalılarca büyük memnuniyetle karşılandı. Bu durum, Giresun Üniversitesinde eğitim gören ve sayıları 100’ün üzerinde olan Ahıskalı Öğrencilerin dikkatinden kaçmadı. Kısa zaman da aralarında istişare eden Ahıskalı öğrencilerimiz, konuyu, danışmanı olduğum Giresun Üniversitesi Ahıskalılar Birliği öğrenci topluluğunun yönetim kurulu toplantısına taşıdı. 3 Mart 2016 tarihinde yapılan toplantıda, topluluk faaliyetleri içerisinde Erzincan’a bir “hoş geldiniz” ziyareti yapılabileceğinin imkanı tartışılarak öğrencilerimiz tarafından büyük bir beğeniyle konu karara bağlandı.
Kısa zamanda topluluğun faaliyet karar metni Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sunuldu. Faaliyet kararıyla ilgili gerekli incelemelerin ardından topluluk faaliyetinin uygun görüldüğü ve olur verildiği tarafımıza bildirildi.
Her zaman “farklı coğrafyalardaki garip Türklerin sesi” olan Giresun Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Aygün ATTAR ve ekibinden de bu beklenirdi. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Büyük bir heyecanla 18 Nisan’ı 19’una bağlayan gece saat 22.00’da Giresun Üniversitesinin Güre Yerleşkesinde buluştuk. Katılımcıların sayı kontrolü yapıldıktan sonra Erzincan/a doğru yola koyulduk. Erzincan girişinde sabah namazını eda ettikten sonra Erzincan Üzümlü Kaymakamı Fatih ACAR’in ikram ettiği kahvaltıya iştirak ettik. Datüb Genel Sekreteri Fuat UÇAR ve Ukrayna Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Marat RASULOV kardeşimin de bulunduğu kahvaltı sofrasında koyu bir sohbetin ardından Fuat UÇAR’ın Üzümlü’de yapılan faaliyetlerle ilgili sunumunu dinledik ve akabinde ziyaret programı çerçevesinde tekrar Fuat Uçar ve Marat RASULOV eşliğinde otobüsümüze bindik. Öncelikle yaşlı anne ve babalarımızın bulunduğu ailelerimizi ziyaret ettik, ellerini öptük, hayır dualarını aldık…
-ziyaret süresince ailelerle yapılan karşılıklı samimi ve duygusal sohbetler öğrencilerimizi heyecanlandırdı… gururlandırdı…
-öğrencilerimizin yakın akrabalarıyla buluşması, kavuşması, uzun sohbetleri, ayrıla-mama duygularının yaşanması…
- daha sonra gurur ve sevinç taşkınlığı yaşayan öğrencilerimizin ailelerimizle birlikte müzik eşliğinde halay çekmeleri, karşılıklı cenk atmaları yaşanan duygu selinin bir başka ifadesiydi…
Ziyaret program çerçevesinde yapmış olduğumuz yerel (valilik-kaymakamlık-belediye-üniversite) makamların da ailelerimizle ilgili fikir teatilerinde düşündüklerimizin özetini gördük… aklımızdan geçenleri teyit edercesine yapılan ev ziyaretlerinde tek katlı ve dubleks konutlarına yerleştirilen ailelerimizin iğneden-ipliğe, a’dan z’ye her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını bizzat müşahede ettik…
-bilhassa konutların paylaşımında ailelerin geniş aile ve çekirdek aile yapısına dikkat edilmesi….
-ve hatta aynı haneye mensup ailelerin bir birinden uzak kalmaması için yan-yana konutlara yerleştirilmesi…
- iaşe ve sağlık hizmetlerinin yapılması…
- emek sahalarıyla(seracılık gibi) ilgili yapılabilecek projelerin düşünülmesi…,
-dini ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi, kuran kursları açılması, göçmen konutlarında caminin hizmete girmesi…
-okul çağındaki çocukların okul ve kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesi…
bizleri çok-çok gururlandırdı… sevindirdi… memnun etti…

Erzincan’ı tanıyalım…
Erzincan, kuzeyinde Gümüşhane ile Bayburt, kuzeybatısında Giresun, batısında Sivas, doğusunda Erzurum, güneydoğusunda Bingöl, güneybatısında Elazığ ile Malatya ve güneyinde ise Tunceli’ye komşudur.
2015 yılı nüfus sayım verilerine göre 222.918 sayıya sahip. Nüfusunun büyük çoğunluğu Türkler(Türkmen) ve Kürtler(zaza)’den, mezhep olarak Sünni ve Alevilerden oluşmaktadır. Coğrafi konum ile tarıma yatkın bir şehirdir. Tarım üretiminde buğday, arpa, çavdar, patates ve şekerpancarı bölge üretiminde en fazla payı alan ürünlerdir. Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığı ve arı kovanı sayısı bakımından önemli bir paya sahiptir. Şehrin cedde ve binalarının düzenli yapısı, sayısız doğa güzellikleri, ekonomik alış-veriş koşulları ile insana huzurlu bir yaşam sunmaktadır.
1939 ve 1992 depremlerinden dolayı geçirdiği büyük yıkım ve nüfus kaybına rağmen Erzincan yeniden yenilenme ve gelişme yönünde dirayetli görünmektedir. Kendine has tarım-hayvan-ticaret ve sanayi alanlarında gelişmeye yatkın yapıdadır. Şehirdeki emek sahalarının muhafaza edilmesi ve homojen nüfus yapısının korunması siyasi-idari-ekonomik-kültürel-ahlaki-dini anlamda geleceğe dönük huzurlu bir yaşam vaat etmektedir. Bu dirayetli duruşundan dolayı bütün Erzincan halkını tebrik etmek gerekir.
Fikir teatisi…
İl’deki mevcut nüfusu her alanda homojenlikten kurtarmak başka bir ifadeyle daha üretken, daha nitelikli hale getirmek belki de en önde düşünülmesi gereken konulardan biridir. Bu bağlamda Ahıskalı ailelerin iskânlı yerleşimi Erzincan için üretkenlik açısından bir fırsat olabilir. Göçün bölgeye bilhassa tarım ve ticari alanda haraketlilik getirmesi kaçınılmazdır. Üzümlü ilçesi ve Geyikli mahallesine yerleştirilen Ahıskalı aileler emek sahaları açısından tarım ve hayvancılık üzerine geniş tecrübeye sahiptirler. Ailelerin farklı coğrafyalarda farklı ekin tohumlarının üretimi tecrübesine sahip olması bölgede yetişen sebze-meyve zenginliğine büyük katkı sağlayacağı muhakkaktır. Üretilecek olan sebze ve meyvelerin sadece ülke bazında değil bölgeye yakın olması hasebiyle Kafkas ülkelerine (Gürcistan-Ermenistan-Azerbaycan ve Rusya’ya) ihracı da düşünülebilir. Söz konusu ülkelerle sağlanacak ticari irtibat çift dilli(Türkçe-Rusça) Ahıskalı aileler üzerinden pekâlâ yapılabilir.
Üretkenliğe dönük düşündüklerimizin gerçekleşmesi için gerek alt-yapı (botanik laboratuvar-sera) çalışmalarının yapılması hususunda gerekse ailelerin emek sahalarını eyleme çevirmeleri hususunda Erzincan’ın düşünen aydınlarına ve yerel idari-ilmi makamları başta olmak üzere Ahıskalı ailelerin münevverlerine, sivil toplum rehberlerine büyük iş düşmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; 72 yıldır gurbette yaşam mücadelesi veren tüm Ahıskalı aileler adına: bütün Erzincanlılara… yurdunuz yurdumuz, eviniz evimiz, gururunuz gururumuz, sevinciniz sevincimiz…….diyoruz… ve saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Rasim BAYRAKTAR

Yolculuk öncesi Güre Yerleşkesinde buluşma…

Üzümlü Kaymakamı ile kahvaltı sofrasında…

Aile ziyaretlerimiz…

Üzümlü Kaymakamlığı ziyaretimiz…

Üniversite ziyaretimiz…

Ailelerle birlikte halay…

Ailelerle birlikte karşılıklı cenk…

Üzümlüde mutlu son…