DATÜB Tarafından Zaruri Açıklama

Anavatanımız Türkiye’mizin içinden geçtiği bu zor dönemde Türkiye kamuoyunu ve Ahıska Türkleri camiasını bilgilendirmek adına böyle bir bildiriyi kaleme almanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Ahıska Türkleri, yaşadığı ülkelerde geçmişine sahip çıkmak ve yaşatmak için sivil toplum kuruluşlarını kurmuş, bu şekilde kültürlerini yaşatma ve yaşama mücadelesi vermişlerdir.
2009 yılında kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ahıska Türkleri derneklerini ve birliklerini bir çatı altında toplayan en önemli kurumsal yapıdır. Anavatanımız Türkiye’nin desteğiyle kurulmuş olan DATÜB, Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov’un yönetiminde dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde yaşayan Ahıska Türkleri’nin başta eğitim ve kültürel faaliyetler olmak üzere sorunlarına kalıcı çözümler getirmektedir.
DATÜB’ün kurulmasında ve faaliyetlerinin zenginleşmesinde Türkiye’nin ve bilhassa Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın büyük katkıları olmuştur. Ukrayna’da süren iç savaş esnasında zor duruma düşen Ahıska Türkleri’nden 677 ailenin Türkiye’ye getirilmesi ve vatandaşlık verilmesi son dönemde Cumhurbaşkanımız Sn. ERDOĞAN’ın bizlere gösterdiği ilgi ve desteğin en önemli örneği olmuştur.
Akabinde, yine Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve Başbakanımızın gayretleriyle Ahıska Türkleri’ne 20000 kişi ye vatandaşlık verilmesi çalışmaları Ahıska Türkleri’ne gösterilen ilgi ve desteğin zirvesini teşkil etmiştir.

Tüm bu çalışmalarda, DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyatdin KASSANOV’un başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere Türkiye’deki devlet kurumları, bürokrasi ve devlet adamları ile kurmuş olduğu yakın ilişkilerin ve kendilerine gösterilen güvenin eseri olan yukarıda bahsi geçen çalışmalardaki başarılar Ahıska Türklerinin gönüllerinde yerini almıştır.
DATÜB “Fethullahcı Terör Örgütü” (FETÖ) gibi millet ve devlet düşmanı bir yapının anavatan Türkiye'mizde yaptığı alçak darbe girişimini şiddetle kınamaktadır. Dünyanın dört bir tarafına yayılmış biz Ahıska Türkleri sadece söz olarak değil meydanlara çıkarak bu desteğimizi haykırıyoruz ve haykırmaya devam edeceğiz.
Bu şartlar altında bahse konu bu bildirinin tarihi bir vesika olarak telakki edileceğini inancıyla böyle bir bildiriyi kaleme aldık.
Anavatanımız Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’a, seçilmiş hükümetine, anayasal kurumlarına karşı FETÖ terörist örgütü tarafından yapılan alçak darbe girişimi haberini alır almaz Türkiye’nin desteği ile 2009 yılında kurulmuş olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) başta Amerika’daki derneklerimiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki Ahıska Türkleri dernek ve birlikleri ile yoğun bir temas trafiği başlatarak bu alçak darbe girişimine karşı duruş sergileme faaliyetine girişmiştir.
Bahse konu alçak darbe girişimin yaşandığı esnada DATÜB Genel Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov Cumhurbaşkanlığımıza, Başbakanlığımıza ve Bakanlarımıza mesaj göndererek onların yanında olduğunu ilan etmiştir. Aynı gece DATÜB Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna ve ABD’deki Büyükelçilik ve Konsolosluklarımız etrafında devletimizin ve milletimizin yanında darbenin karşısında tepki konulması, Cumhurbaşkanımız, seçilmiş hükümetimize destek verilmesi için tüm Ahıska Türkleri nezdinde faaliyete geçmiştir. Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Antalya ve Erzincan’da da aynı şekilde halkımızı meydanlara ve sokaklara çağrılarak tepkilerini koymaları istenmiş ve başarılmıştır.
DATÜB Genel Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov Kazakistan’dan Türkiye’ye hareket ederek İstanbul’a meydanlarda olduktan sonra Ankara'ya giderek T.B.M. Meclisini ziyaret eden Genel Başkan ,Bakanlarla Milletvekilleriyle ve yine Ak Parti Genel Merkeziniden Genel Başkan yardımcısını ziyaret ederek ,Ahıska Türkleri ve Türk milleti ile el ele bu alçak darbe girişimin karşısında yerini almış olup Tekrar geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.
Kurulduğu 2009 yılından bu yana DATÜB, Türkiye Cumhuriyeti kurum, kuruluşları, seçilmiş hükümetleri ve Reisi Cumhuru Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ile beraber başta Ahıska Türkleri olmak üzere ülkemizin ve Türk Dünyası’nda kardeşlik ve işbirliği için sayısız faaliyet gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam edecektir.
Son olarak kuvvetle ifade etmek istiyorum ki, milli iradeye, halka, seçilmiş Cumhurbaşkanı, hükümet ve anayasal kurumlara karşı FETÖ terör örgütü tarafından siyasi tarihimizde örneği olmayan bu alçak darbe girişimini şahsım ve Ahıska Türkleri adına şiddetle kınıyorum.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 18.07.2016

Ziyatdin KASSANOV
DATÜB Yönetim Kurulu Başkanı