DATÜB IV. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

14 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da yapılan DATÜB Yönetim Kurulu toplantısında da Birlik statüsünün amir hükümleri çerçevesinde DATÜB 4. Olağan Genel Kurulu’nun 26 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’nin Antalya Şehrinde yapılmasına karar verilmişti. Mezkur yönetim kurulu kararı statünün ilgili düzenlemeleri gereğince ilan edilmiştir. Her ne kadar DATÜB Yönetim Kurulu tarafından 26 Aralık 2020 tarihinde genel kurul yapılmasına karar verilmişse de, tüm dünyada etkisini gösteren Covid - 19 pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığımız tarafından “Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine “ karar verilmesi nedeniyle DATÜB 4. olağan genel kurulu ertelenmek zorunda kalınmıştır. Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi ve genel kurul yapılmasına izin verilmesinin ardından DATÜB yönetim kurulu tarafından 27.03.2021 tarihinde alınan kararla DATÜB 4. Olağan Genel Kurulu’nun bu kez 24.05.2021 günü saat 10:00 da yapılmasına karar verilmişse de, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar ülke genelinde tam kapanma kararı alınması nedeniyle DATÜB 4. olağan genel kurulu bir kez daha ertelenmek zorunda kalınmıştır.

DATÜB yönetim kurulu tarafından, yukarıda belirtilen İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamından dolayı 2. Kez ertelenmek zorunda kalınan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) IV. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 10.12.2021 Cuma günü saat 11:00 de “Kemerağzı Mahallesi Tesisler Caddesi 393/1 Kundu - Aksu / Antalya –Türkiye” adresinde bulunan Royal Seginus Otelinde yapılmasına, 09 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.
NOT: İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında tüm katılımcıların aşı kartı ile PCR testi olması, aynı zamanda delege ve misafir katılımcı listesi dışında Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri gereği liste dışı katılımcı alınmayacaktır. Bu doğrultuda gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek kaydıyla olağan genel kurul yapılacaktır.
DÜNYA AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİ (DATÜB)
GÜNDEM
I. Bölüm
Saat 11:00
1. Açılış
2. Divan Heyetinin seçimi,
3. Divan evraklarını imzalama ve yetkinin verilmesi,
4. DATÜB faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
5. Denetim Kurulu raporunun okunması , müzakeresi ve ibrası
6. Genel Başkan seçimi,
7.Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
8. Denetim ve disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9. Dilek ve temenniler,
Kapanış Saat 14:00
II. Bölüm
Saat 15:00’de başlayacaktır.
1. Genel Başkanın konuşması,
2. Tanıtım filmi,
3. Protokol ve misafirlerin konuşması,
4. Misafirler için Resepsiyon
Saat 19:30 kapanış.