Ahıskalı Türklerin Dünyadaki Gönül Bağı DATÜB 10 Yaşında!

Ahıskalı Türkler, 14 Kasım 1944 yılında maruz kaldıkları haksız sürgünden sonra yerleştirildikleri bölgelerde hayatta kalma mücadelesi verirken diğer taraftan da bir araya gelerek sivil toplum kuruluşları kurarak bu STK’lar bünyesinde kültürlerini yaşatmaya, haklarının iadesi için çalışmaya başladılar. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ise 9 farklı ülkede yaşayan Ahıskalı Türkler, bir taraftan Türkiye’ye göç ederek birçok illere yerleşirken, diğer taraftan da toplu halde yaşadıkları diğer ülkelerde faaliyet gösteren STK temsilcileri de Türkiye devletimizin yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştiriyorlardı. Yalnız, istek ve taleplerin farklı olmasından dolayı istenilen verim alınamamaktaydı. Diğer taraftan ise birçok dernek bu çalışmaları kötü yönde kullanarak Ahıskalı Türkler üzerinden şahsi menfaat elde etme çabası içerisindeydi. Bu gibi sebeplerden dolayı Devletimizin en üst makamları olan Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından o, dönemde Kazakistan Ahıska Türkleri Türk Milli Merkezi Başkanı olan Ahıskalı hayırsever iş adamı olan Ziyatdin Kassanov’a defalarca, tek ses olmamızın gerekliliği, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin önemi ifade edilmekteydi. Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov ise “Benim tek arzum, dileğim var. O da milletimizin birliğini, bütünlüğünü sağlamak. Milletimizi tek çatı altında toplamaktır.” diyerek yıllardan beri süregelen bölünmüşlüğü, sömürüyü bitirmek, kötü niyetlilerin ise gelir kapılarını kapatmak için çalışmalara başlıyordu.

Bunun üzerine birkaç yıl bütün ülkelerin dernek yöneticileri ve kanaat önderleriyle toplantılar yapan Ziyatdin Kassanov, 2009 yılında birlik çalışmalarının (isim ve tüzük çalışması) sonlandırılması ile birlikte; Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Merkezi Ankara’da (merkez sonradan İstanbul'a alındı) olacak ve Uluslararası faaliyette bulunmak üzere, Dışişleri Bakanlığının görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığının 12.05.2010 tarihli ve 1474 sayılı yazısı üzerine, 3335 sayılı uluslararası nitelikteki teşekküllerin kurulması hakkında kanunun 1’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24.05.2010 tarihinde kurulmasına karar verilerek, Cumhurbaşkanının onayından geçerek faaliyetlerine başladı.
DATÜB’ün kuruluş amacı, dünyanın neresinde olursa olsun Ahıskalı Türkleri ve Ahıskalı Türklerin kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek, birlikte hareket etmelerini sağlamak ve Ahıskalı Türklerin 1944’te maruz kaldıkları haksız sürgünü dünyaya duyurarak gerekli tanıtım ve faaliyetlerde bulunmaktan ibarettir.
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) uluslararası faaliyetlerini, 1944 yılında Ahıska’dan sürgüne gönderilen ve hala dağınık olarak çeşitli ülkelerde sürgünde yaşayan Ahıskalı Türklerin yaşam şeklinin rehabilitasyonu, iade-i itibarı, hak ve hukuku ile vatana dönüş için faaliyet göstermek; vatana dönüş ile ilgili konularda Gürcistan makamları ile, gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa konseyi (AK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi ulusal-uluslararası örgütler ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak; Ahıskalı Türklerin, Türkiye’ye göç etmelerinde, ikamet, vatandaşlık, eğitim ve çalışma izinleri gibi sorunlarına çözüm bulmasına dönük faaliyet ve girişimlerde bulunmak gibi kısaca özetleyebiliriz. Yıllardır süregelen vatandaşlık sorunu Genel Başkanımızın yoğun görüşmeler sonucu “istisnai vatandaşlık” hakkı verilmesi sonucu çözüme kavuşmuş, 2 yıl içerisinde 50 bin Ahıskalı Türk milletimiz Türk vatandaşlığını kazanmıştır.
DATÜB, kuruluşu sonrası zaman kaybetmeden Genel Başkan Ziyatdin Kassanov’un talimatlarıyla Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları ülkelerde teşkilatlanmaya başlamış kısa sürede temsilcilik ofislerini oluşturarak milletimizin hizmetine açmıştır. Özellikle Türkiye’de devletimizin kurum ve kuruluşları ile bir zamanlar koridorlarda yapılan görüşmeler dönemi, DATÜB’ün kuruluşu ile birlikte sona ermiş, artık görüşmeler makamlarda yapılarak bahse konulara ciddiyet kazandırılmıştır.
Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov başkanlığında oluşturulan DATÜB Yönetim Kurulu çalışmalarını gece gündüz demeden halkımızın sorunlarının çözümü yönünde başlatmış birçok başarılı faaliyete imza atılmıştır. Çorum ve Erzincan’da yapılan uluslararası sempozyumlarla yüzlerce akademisyenin bir araya getirilmesi Ahıskalı Türklerin tarihi, kültürü ve diğer alanlarının tanıtılmasına yardımcı olmuştur. Ahıska’ya göçü teşvik için konutların alınmasına yardımcı olunmuş, Türkiye’de yıllardır çözülemeyen vatandaşlık sorunu çözülmüş, her yıl uzatmalı ikamet izniyle halkımız için büyük maliyet oluşturan sorun çözüme kavuşturularak ilk kez UZUN DÖNEM ikamet izninin alınması sağlanmış, Ukrayna’dan, savaş bölgesinde yaşayan insanlarımızın iskanlı göç kapsamında Erzincan’ın Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat ilçelerine getirilmesinin çalışmaları yapılarak, bombaların altından soydaşlarımız kurtarılmıştır.
Avrupa Konseyi’nde yürütülen başarılı çalışmalar sonucu DATÜB, adındaki Türk ifadesi ile Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar Konferansı’na üye kabul edilen ilk uluslararası STK olmuştur. DATÜB, yine ilk kez Dünya Ahıskalı Kadınlar Kurultayını gerçekleştirerek Ahıskalı kadınların yaşadıkları sorunları masaya yatırmış, düzenlediği uluslararası kültür ve beceri yarışmalarıyla gençlerimizin yeteneklerinin ortaya çıkmasına destekte bulunmuştur.
Türkiye’mizin güzide bir kuruluşu olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ilk defa hayata geçirilen proje kapsamında Gürcistan’ın başta Ahıska Devlet Üniversitesi olmakla, Tiflis ve Batum şehirlerinde eğitim alan 65 öğrenciyi yerinde burslandırma programı ile eğitim almasına yardımcı olunarak kendi imkanlarımızla da maddi durumu kötü olan öğrencilere burs imkanı sağladık.
Genel Başkanımız sayesinde, yıllardır kutsal topraklara gitme arzusunda olan fakat bu niyetlerini hayata geçiremeyen yüzlerce hacı adayı erkek ve hanım kardeşlerimizin isteklerini hayata geçirerek, her yıl onlarca kardeşimizi hacca gönderdik. Yine her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa yaptığımız çalışma ile değişik ülkelerde görev yapan Ahıskalı imamlarımızı hizmet içi eğitim kursuna aldırarak eğitim seviyelerini yükseltmelerine sebep olduk. Binlerce hasta ve yardıma muhtaç ailemizin ihtiyacını imkanlarımız dahilinde karşıladık.
10 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DATÜB ve YTB organizasyonunda düzenlenen “Ahıskalı Türklerin Sürgününün 75. Yılı Anma Programı”nı düzenleyerek dünyaya adımızı ve sürgünümüzü tanıtarak ilk defa 9 ülkede yaşayan binlerce kardeşimizi Sn. Cumhurbaşkanımız ile buluşturduk.
Allaha şükürler olsun ki artık milletimiz, bugün saraylarda en üst düzeyde kabul görüyor. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile devamlı görüşme olanağını başardık. Bugün bizim bir şeyi anlamamız gerekiyor ki, tüm bu çalışmalarımız Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’un sayesinde olmuştur. Bunları milletimizin bilmesi gereklidir. Açıkçası milletimiz zaten bunları görmeye, bilmeye, duymaya başladı. Yani sonuçlar oldukça, ağaç meyve vermeye başladıkça, bu ağacın da bahçıvanının kim olduğunu milletimiz duymaya başladı.
Devlet büyüklerimiz halkımızın yaşadığı hangi ülkeye giderse gitsinler ister Cumhurbaşkanımız ister Bakanlarımız ister milletvekillerimiz ilk sırada Ahıskalıları arıyor, onlarla görüşüyor, protokolde yer veriyorlar. Aslında bu büyük bir olaydır, bizleri en üst düzeyde ağırlıyorlar.
DATÜB ile milletimiz arasında bu sevgi bağını kuran, ortaya çıkaran güzel bir liderimiz var. 50 yıl, 100 yıl geçecek ve milletimiz Başkanımızı asla unutmayacaktır. Basın yayında ise 20 yıldan bu yana yayın hayatını devam ettiren “Ahıska” isimli gazetemiz, DATÜB Bülteni ve 5 yaşındaki “Türk Birliği” dergimiz ile her zaman halkımızın sesi olduk. Şu an onlarca yurt içi ve yurt dışı ofislerimizle, Türkiye İcra Komitemizle, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımız ve tüm teşkilatımızla gece gündüz demeden halkımıza hizmet vermekteyiz.
Bu yolları bize açan Sayın Başkanımız Ziyatdin Kassanov’a her zaman dua ediliyor. Tüm bu çalışmalar DATÜB ve onun Lideri sayesindedir. DATÜB’ün kuruluşunun 10. yılıdır. Milletimizin bir ülkede tek çatı altında birleşmesini hayal görenler bugün Ahıskalıların toplum halde yaşadıkları 9 ülkede birleşme sağlandığının şahidi oldular. Bu birliğin ismi de DATÜB’dür. Bu birliğin başında ise Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov vardır.
Bugün itibarıyla 9 ayrı ülkede yaşamlarını sürdürmekte olan Ahıskalı Türklerin bu ülkelerde karşılaştıkları çeşitli sorunları çözmek için DATÜB çatısı altında buluşturduk, buluşturmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda DATÜB'ün kapısı, tüm vatansever Ahıska Türklerine ve Ahıska Türklerinin hak arayışı yolundaki yürüyüşüne destek vermek isteyen herkese açıktır. DATÜB’ün kuruluşundan bu bugüne kadar emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz, hayatta olanlara sağlık, vefat edenlere ise Allah’tan rahmet diliyoruz. İyi ki varsın DATÜB! Daha nice 10 yıllara inşallah!
Fuat UÇAR
DATÜB Genel Sekreteri