​Ahıska Türklerinin Kimliği

Son günlerde sosyal medyada Ahıskalı STK'lar arasında Ahıska Türklerinin kimliği ile ilgili tartışmalar sürmektedir. Oysaki biraz geçmişimizi araştırsalar tarihçiler, yazarlarımız; eski Sovyetler Birliği yönetimi tarafından Ahıskalı Türklerin Türk kökenli, Türk soylu, Türk uyruklu bir toplum olduğu kanıtlanmıştır. Ahıska’dan sürgünün nedeni de Ahıskalıların bir Türk toplumu olmasıdır. O dönemde Gürcistan'dan hiçbir Gürcü veya Meskh sürülmemiştir.

Ahıska Türklerinin Osmanlı torunları olduğu da yanlış bir söylemdir. Osmanlı, Ahıska'yı 1578-1580 yıllarında fethetmiş, oysaki Ahıskalı Türkler Ahıska'nın yerli halkıdır. Bun Türklerinin ve Kıpçak Türklerinin torunlarıdır.
Ahıskalı Türklerin Meskhlerle hiçbir bağları yoktur.
Ahıska bir Türk yurdudur. Ahıskalı Türkler, MÖ 4. asırdan bu yana Ahıska bölgesinde yaşamış, 1071 yılından sonra bölgeye gelen Oğuz Türkleri ve 1578 yılında Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra Osmanlı’dan gelen çok az sayıda hoca ve öğretmenlerin yerli Türkler ile karışıp kaynaşması ile daha da büyüyen bir Türk toplumudur.
Meskhler kimlerdir?
Bugün, Gürcü kaynaklarında Meskhetya adıyla anılan bu bölgede yaşamış eski bir toplumun Meskhlerden olduğu ve kökenlerinin Masagetlere dayandığı bilgisi yer alır. Meskhler, Kartvel (Gürcistan) güneyinde yaşamış Gogarli İskitlerdir. Gürcüler içerisinde asimile olmuş, Gürcüleşmiş Hristiyan bir toplumdur. Ahıska bölgesinde yaşamış ve 1944 yılında sürgüne gönderilmiş Türk ve Müslüman toplumu Ahıskalı Türklerin, Ahıska’da yaşamamış Gürcü kökenli ve Hristiyan Meskhiler ile hiçbir bağı ve akrabalığı yoktur. Rahmetli araştırmacı yazarımız Yunus Zeyrek Hocamız, bu konu ile ilgili araştırmasını yapmış ve son sözünü söylemiştir, hocamızı saygı ile anıyorum.
Dr. İbrahim AGARA
DATÜB Türkiye İcra Komitesi Başkan Yardımcısı