Adım Adım Vatandaşlığa Doğru

Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyetinin 14 Ağustos Ankara görüşmelerinden sonra, 15 Ağustos'ta yapılan Bakanlar Kurulunda vatandaşlık gündeme getirilmiş olup, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne talimatı verilmiştir. Bu talimata istinaden 23.08.2017 tarihinde Ankara'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde vatandaşlık konusunda üst düzeyde teknik bir toplantı yapmak üzere Dünya Ahıska Türkleri Birliğini, Ankara'ya davet etmiştir.

Toplantıya, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güner, Genel Müdür yardımcısı Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Daire Başkanları ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ve İzmir DATÜB temsilcimiz İbrahim Agara katılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda Sayın Güner, DATÜB heyeti ile ön görüşme yaparak, DATÜB'ün görüşlerini aldıktan sonra Bakanlar Kuruluna sunulacak.

Toplantıda, DATÜB Heyeti adına söz alan DATÜB Genel Sekreteri Uçar kısaca Ahıska Türklerinin tarihini anlatarak, 73 yıldır sürgün hayatı yaşayan halkımızın Türkiye'de yabancı olarak değil, bu vatanın öz evladı olarak yaşamasının gerekli olduğunu, Türkiye'de yaşayan Ahıska Türkerinin sıkıntılarının giderilmesinde çözüm yolunun bir defaya mahsus istisnai vatandaşlık verilmesiyle çözüme kavuşacağını ifade etti.

Ayrıca Türkiye'ye giriş yapmış ikameti olan veya bazı sebeplerden dolayı ikamet izni alamamış Ahıska Türklerini kapsaması teklifinde bulunduk.

Toplantı sırasında söz alan Göç İdaresi Genel Müdürü ise konuşmasında Ahıska Türklerine verilecek olan İstisnai Vatandaşlığın hayırlı olmasını diledi. "Bize düşen görevi hızlı bir şekilde yerine getireceklerini" ifade etmiştir.

Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilecek isim ve aile listelerine göre çalışma yapacaklarını ve bu çalışmada makul gerekçelerle eksik evrakları olanlar için kurulacak olan komisyonlar tarafından yardımcı olacaklarını ifade etti.

22 bin civarında Ahıska Türkü için en kısa zamanda illere talimat verileceğini belirtti.

Toplantı sonrası toplantı tutanağı hazırlanarak imza altına alındı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Heyeti ve Halkımız adına bu çalışmalarda desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve tüm Bakanlar Kurulu Üyelerine, aynı zamanda vatandaşlık çalışmalarında en çok emeği geçen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne sonsuz şükran'larımızı bildiririz.

Aziz halkımıza hayırlı olsun!